(1955-1898) קרל שווזיג
םיתורישב
1940 תפרצ ,ןאירפיס-ןס הנחמ

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 25 x 23.8 ,ריינ לע ןורפע

:הטמל ןימי ,ךראותמו םותח
ןאירפיס ןס ,1940 ,גיזווש .ק

.234 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי הנלורה שווזיג, אלמנתו של האמן, עין הוד, ישראל, 1959


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םימושיר
ןורפע
אנשים
בניינים - מבפנים
קריקטורות והומור
היגיינה אישית