(1969-1898) ולדימיר סגל
לספס לע םיריסא השימח
1941 ילוי תפרצ ,טנאופ-הל-סיפלוס-ןס הנחמ

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 27.9 x 21 ,ריינ לע ויד

1941 ילוי ,לגס :הטמל ןימי ,ךראותמו םותח
:הטמל ןימי ,(תיתפרצב) בותיכ
Camp St. Sulpice
[סיפלוס ןס הנחמ]

.3502 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םימושיר
ויד
אנשים
גברים
גדרות תיל
בניינים - מבחוץ