() אנונימוס
ןייפמוקב ליתה תורדג דיל ףונ רייצמ ןמא
1.7.1942 תפרצ ,ןייפמוק הנחמ

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 15 x 18 ,ריינ לע םימ עבצו ןורפע

1/7.1942 :הטמל ןימי ,ךראותמ
:הטמל עצמא ,(תיתפרצב) בותיכ
à Kischka, mes Souvenirs barbelés (-)[...]
un paysagiste au Front Stalag 122 Compiègne
רייצ [...](-) ליתה תורדגמ יתרכזמ ,הקשיקל]
[ןייפמוק 122 גאלאטס טנורפב םיפונ

.1710 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי איזיס קישקה, פריז, 1970


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס

על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םירויצ
ןורפע
םימ עבצ
אמנים בעבודה
אנשים
גברים
גדרות תיל
בעלי חיים
נופים
קריקטורות והומור