(1943-1887) אייזיק-אדולף פדר
ןחלוש דיל הריעצ השיא
29.11.1942 תפרצ ,יסנארד הנחמ

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 37.8 x 49 ,ריינ לע םיינועבצ םיריגו םחפ

:הטמל ןימי ,ךראותמו םותח
יסנארד ,29/11-42 ,רדפ .א

.1237 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי גב 'סימה פדר, אלמנתו אמנים, פריז, 1951


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םימושיר
ריג
םחפ
אנשים
דיוקנאות
נשים