(-1919) האלינהאולמוצ'קי
ואנקריבמ רורחשה רחאל הטימ לע תוריסא יתש
1945 השרו

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 34.5 x 24.3 ,בהבהצ ריינ לע ןווגמו טע ,םחפ

:לאמשמ הטמל ,ךראותמו םותח
1945 ,יק'צומולוא .ה

.966 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי האמן


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םירויצ
םימושיר
ויד
תברועמ הקינכט
םחפ
אנשים
בניינים - מבפנים
מחלה או נכות
נשים
ישן או נח