(1902 -1985) דוד אולר
ברו רמוכ
1946 תפרצ ,סיראפ

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 47 x 50 ,ריינ לע ןווגמו ויד

עבק תלאשה

46 ,רלוא .ד :ןימימ הטמל ,ךראותמו םותח

.2660 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
באדיבות קרן סרג ' וביאטה קלרספלד, פריז-ניו יורק


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םימושיר
ויד
גברים
התעללות
שומרים