(1902 -1985) דוד אולר
םישנל לכוא
1947 תפרצ ,סיראפ

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 19.7 x 29.5 ,ריינ לע ןווגמו ויד

עבק תלאשה

ואנקריב ,רלוא .ד :ןימימ הטמל ,םותח :ןימימ הטמל ,(תיתפרצב) בותיכ J'ai dיrobי les SS… pour les filles des vivres afin de ne pas les voir aux crיmatoires[.םוירוטמרקב ןתוא הארא אלש תנמ לע ,תואולכה רובע לכוא ...ס"סה ילייחמ יתבנג]

.2663 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
באדיבות קרן סרג ' וביאטה קלרספלד, פריז-ניו יורק


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םימושיר
ויד
גברים
מזון
נשים