(1902 -1985) דוד אולר
היצקלס
1945 תפרצ ,סיראפ

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 21 x 29 ,ריינ לע ןווגמו ויד

עבק תלאשה

45 ,רלוא .ד :ןימימ הטמל ,ךראותמו םותח היצקלס :ןימימ הטמל ,בותיכ

.2673 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
באדיבות קרן סרג ' וביאטה קלרספלד, פריז-ניו יורק


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םימושיר
ויד
גברים
בניינים - מבחוץ
שומרים