(1902 -1985) דוד אולר
תושדח תוריצע
1945 תפרצ ,סיראפ

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 41.8 x 51.6 ,ריינ לע ןווגמו ויד ,ןורפיע

עבק תלאשה

45 ,רלוא .ד :ןימימ הטמל ,ךראותמו םותח

.2688 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
באדיבות קרן סרג ' וביאטה קלרספלד, פריז-ניו יורק


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םימושיר
ויד
מזון
נשים
עבודת כפיה
שומרים