(1902 -1985) דוד אולר
עלקמה הנק לומ הדליו םא
1946 תפרצ ,סיראפ

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 33 x 27 ,ריינ לע ןווגמו ויד

עבק תלאשה

46 ,רלוא .ד :ןימימ הטמל ,ךראותמו םותח :ןימימ הטמל ,(תיתפרצב) בותיכ Un group qui a rיussi de se cacher fut retrouvי. [רתתסהל החילצהש הצובק התלגתה]

.2690 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
באדיבות קרן סרג ' וביאטה קלרספלד, פריז-ניו יורק


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םימושיר
ויד
הוצאה להורג
ילדים
בניינים - מבחוץ
נשים
שומרים