(1902 -1985) דוד אולר
הנורחאה הקנהה
1947 תפרצ ,סיראפ

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 51 x 42 ,ריינ לע ןווגמו ויד

עבק תלאשה

47 ,רלוא .ד :ןימימ הטמל ,ךראותמו םותח :ןימימ הטמל ,(תיתפרצב) בותיכ Sa derniere tךtיe [הנורחאה הקנהה]

.2693 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
באדיבות קרן סרג ' וביאטה קלרספלד, פריז-ניו יורק


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םימושיר
ויד
אכזריות
הוצאה להורג
ילדים
בניינים - מבחוץ
שומרים