(1927-1998) אלה ליברמן-שיבר

1949-1945 1949- , -1945 , ,()

  הגדל 
בחירה 

' 28 x 22 ,

. : ,( ) : ,() Eine Zwangspose fr Grulpropaganda [ ]

.2514 מספר המוזיאון ,
נתרם על ידי האמן


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות


אכזריות
שומרים