(1913-2001) מקס מסקיטה
םיזגה יאתל רותב
0691 תוביבסב דנלוה

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 100 x 80 ,דב לע ןמש

.1622 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי האמן


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םירויצ
ןמש
אנשים
הוצאה להורג
מוות