(1913-2001) מקס מסקיטה
םיזגה יאתל רותב
1964 דנלוה

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 110 x 86 ,דב לע ןמש

64 ,ונאוב :לאמשמ הטמל ,ךראותמו םותח

.1623 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי האמן


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םירויצ
ןמש
נשים