(1913-2001) מקס מסקיטה
הנחמב םיפירצ
1965 דנלוה

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 55 x 87 ,דב לע ןמש

65 ונאוב :ןימימ הטמל ,ךראותמו םותח

.1645 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי האמן


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םירויצ
ןמש
בניינים - מבחוץ