(1944-1882) מאלווה שאלק
ןיזרטב רצח
1943-1941 ןיזרט וטג

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 47.5 x 31.5 ,ריינ לע םימ עבצ

.1138 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי הנס אקשטיין וליסה פיטקו, שיקגו


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םירויצ
םימ עבצ
אנשים
קשיש
בניינים - מבחוץ