(1944-1897) קרל פליישמן
ץיוושואל ןיזרטמ שורג
1944-1942

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 25 x 17.7 ,ריינ לע ןורפע

.1764 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי מ 'פליישמן, אחיו של האמן


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םימושיר
ןורפע
אנשים
בניינים - מבחוץ
שומרים
גירושים