(1944-?) עמוס שוורץ
'זדול וטגב ותלגע לע םנמנמ ןולגע
1944 'זדול וטג

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 38.5 x 29.5 ,ריינ לע ןורפע

1944 ,ץרווש .ע :הטמל ןימי ,ךראותמו םותח

.1321 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םימושיר
ןורפע
אנשים
גברים
בעלי חיים
בניינים - מבחוץ
נופים
עבודה
ישן או נח