(-1916) אלכסנדר בוגן
םינזיטרפ םישרפ תפקתה
ךיראת אלל

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 66.7 x 46.7 ,רופא ריינ לע ןורפע

ןגוב א :הטמל ןימי ,םותח

.741 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי האמן


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םימושיר
ןורפע
אנשים
בעלי חיים
נשק
לוחמי ההתנגדות