(-1929) יהודה בקון
ןזואהטואמב קרמ תקולח
1945 ןזואהטואמ

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 23.4 x 19.2 ,ריינ לע ןורפע

45 ןוקב :הטמל ןימי ,ךראותמו םותח

.717 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי האמן


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םימושיר
ןורפע
אנשים
גדרות תיל
בניינים - מבחוץ
מגדלי השמירה
מזון
תורים