(-1929) יהודה בקון
ןיזרט תדוצמ רצחב בשוי ןטק דלי
1945 ןיזרט וטג

 תואטגה ימחול תיבהגדל 
בחירה 

'מס 45.6 x 31.2 ,ריינ לע ךר ןורפע

ןוקב :הטמל ןימי ,םותח

.720 מספר המוזיאון ,תואטגה ימחול תיב
נתרם על ידי האמן


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על האמן
על המקום

יצירות קשורות
מאותו אמן
מאותו מקום

יצירות דומות
םימושיר
ןורפע
אנשים
ילדים
בניינים - מבחוץ
נופים