עמוס שוורץ
(1944-?)


יצירות אמנותביוגרפיה

אין בידינו פרטים רבים על האמן היהודי עמוס שוורץ, למעט העובדה שהיה מבין כלואי גטו לודז', שם הנציח דמויות של ילדים בסבלם, כמו אלה המצויים באוסף "בית לוחמי הגטאות". כן ידוע כי שולח בשנת 1944 לאושוויץ, משם לא חזר.


מקורות:

Janet Blater and Sybil Milton. Art of the Holocaust. Pan Books, London, 1982.

Miriam Novitch, Spiritual Resistance: Art from concentration Camps 1940-1945 – A selection of drawings and paintings from the collection of Kibbutz Lohamei Haghetaot. Union of American Hebrew Congregation, 1981.


 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

יצירות קשורות
של האמן הזה