מחנה קומפיין

היסטוריהיצירות אמנות

הבא 4 3 233 : נמצאו
10 - 1 : תצוגה


איזיש ישראל קישק
ןמכיוה דוד ןקויד
29.3.1942
ז'אקגוטקו
תורדגל רבעמ הארמ - הנחמה רעשו הרימש לדגמ

1942
איזיש ישראל קישק
תרטקמ םע שיא
1942-1941
אנונימוס
ןייפמוקב ליתה תורדג דיל ףונ רייצמ ןמא
1.7.1942
איזיש ישראל קישק
ןייפמוק הנחמ תיזחב תורבק תיב
1942-1941
ז'אקגוטקו
ןייפמוקב םינבמו הרימש לדגמ ,לית רדג
1942
איזיש ישראל קישק
זוי לש ונקויד
29.3.1942
ז'אקגוטקו
ןירפלה .א ןקויד
1942-1941
סאבלי שלייפר
הקשיק שיזיא ןקויד
1942
איזיש ישראל קישק
טסיפרוק םלצה ןקויד
8.4.1942


הבא 4 3 233 : נמצאו
10 - 1 : תצוגה

 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם

הקשר ואינדקס
על המקום