םימושיר

יצירות אמנות

הבא 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2234 : נמצאו
10 - 1 : תצוגה


דוד אולר
וינפוא לע בכרש תעב גרהנ ,לדלג לימא 1940.8.18
1945
איזיש ישראל קישק
ןמכיוה דוד ןקויד
29.3.1942
ז'אקגוטקו
תורדגל רבעמ הארמ - הנחמה רעשו הרימש לדגמ

1942
דוד אולר
םישנל לכוא
1947
אלה ליברמן-שיבר
ץיוושוא
1949-1945
שרלוט בורשובה
רוחאמ טבמ ,הכילה לקמ םע ןקז שיא
1944-1942
ז'ק אוקס
הוותמ ,ןשעמ שיא
1944
אייזיק-אדולף פדר
בשוי טרב עבוכ םע שיא
9.12.1942
איזיש ישראל קישק
תרטקמ םע שיא
1942-1941
עמליה זקבך
השיא
9.4.1943


הבא 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2234 : נמצאו
10 - 1 : תצוגה

 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם