בניינים - מבחוץ

יצירות אמנות

הבא 4 3 239 : נמצאו
10 - 1 : תצוגה


דוד אולר
עלקמה הנק לומ הדליו םא
1946
מאלווה שאלק
ןיזרטב רצחב םיבשוי םיריסא
1943-1941
קרל שווזיג
םיה ףוח לע םיריסא
1940
קרל שווזיג
םיה ףוח לע םיריסא
1940
עמליה זקבך
םיצעו תיב
1944-1943
איזיש ישראל קישק
ןייפמוק הנחמ תיזחב תורבק תיב
1942-1941
דוד אולר
ואנקריב ,5-2 'סמ םיקולב
1945
ז'אקגוטקו
ןייפמוקב םינבמו הרימש לדגמ ,לית רדג
1942
קרל פליישמן
ץיוושואל ןיזרטמ שורג
1944-1942
דוד אולר
הנורחאה הקנהה
1947


הבא 4 3 239 : נמצאו
10 - 1 : תצוגה

 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם