מגדלי השמירה

יצירות אמנות

 9 : נמצאו
9 - 1 : תצוגה


אלה ליברמן-שיבר
ץיוושוא
1949-1945
איזיש ישראל קישק
ןייפמוק הנחמ תיזחב תורבק תיב
1942-1941
ז'אקגוטקו
ןייפמוקב םינבמו הרימש לדגמ ,לית רדג
1942
יהודה בקון
ןזואהטואמב קרמ תקולח
1945
ז'אקגוטקו
"לכה תורמל"
21.5.1942
איזיש ישראל קישק
ןייפמוק הנחמב הרימש לדגמ
1942-1941
אלה ליברמן-שיבר
תוומה תדעצ
1949-1945
דוד בריינין
ןייפמוקב טרצנוק תיינכת
17.5.1942
סאבלי שלייפר
ןייפמוק הנחמב הכורעת
1942-1941


 9 : נמצאו
9 - 1 : תצוגה

 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם