הוצאה להורג

יצירות אמנות

הבא 212 : נמצאו
10 - 1 : תצוגה


דוד אולר
וינפוא לע בכרש תעב גרהנ ,לדלג לימא 1940.8.18
1945
מקס מסקיטה
םיזגה יאתב יטיק יתוחא
1972
דוד אולר
עלקמה הנק לומ הדליו םא
1946
דוד אולר
ואנקריב ,5-2 'סמ םיקולב
1945
מקס מסקיטה
םיזגה אתב
1972
דוד אולר
גרוהל האצוהה אתב
1946
מקס מסקיטה
םיזגה יאתל רותב
0691 תוביבסב
מקס מסקיטה
םיזגה יאתל רותב
1964
אלה ליברמן-שיבר
! ?תוריחל ךרדה
1949-1945
דוד אולר
הנורחאה הקנהה
1947


הבא 212 : נמצאו
10 - 1 : תצוגה

 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם