עבודת כפיה

יצירות אמנות

 5 : נמצאו
5 - 1 : תצוגה


דוד אולר
םיפסנה יצפחב הסומע הלגע םיאשונ םיריסא
1946
דוד אולר
יס.יב.יבה תושדחל תוצחב הנזאה
1945
דוד אולר
"1944 תנש ףוסב וחצרנ ,ק'צט ק'ציסנרפו ץ"כ לואפ ואנקריבב בהזה יכיתמ"
1945
אלה ליברמן-שיבר
הפק תאישנ
1949-1945
דוד אולר
תושדח תוריצע
1945


 5 : נמצאו
5 - 1 : תצוגה

 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם