מזון

יצירות אמנות

הבא 218 : נמצאו
10 - 1 : תצוגה


דוד אולר
םישנל לכוא
1947
אלה ליברמן-שיבר
הליכא
1949-1945
קרל שווזיג
הפשאה חפב לכוא שפחמ ריסא - בלכ ייח
1943-1941
ליאו האס
לכוא תקולח
4.3.1944
אלה ליברמן-שיבר
קרמ תקולח
1949-1945
יהודה בקון
ןזואהטואמב קרמ תקולח
1945
אייזיק-אדולף פדר
הטימב הבוב םע דלי
31.12.1942
אייזיק-אדולף פדר
חפ תספוק זחוא בוהצ יאלט םע דלי
26.12.1942
אייזיק-אדולף פדר
םע ןחלוש דיל בשוי בוהצ יאלט םע דלי
לכוא ילכ
24.12.1942
קרל שווזיג
הפשאה חפב לכוא םישפחמ םיאולכ
1942


הבא 218 : נמצאו
10 - 1 : תצוגה

 

דיפדוף בתוכן האתר
לפי אמן
לפי מקום

חיפוש בתוכן האתר
חיפוש פשוט
חיפוש מתקדם